آشنایی در یوکلوب www.ucloob.com

دلیل محکمه پسند هم دارم؛ سنم.متولد شصت و یک هستم این یعنی نوجوانی در دهه هفتاد و جوانی در دهه هشتاد( این "دهه" رو کی گذاشته توی دهن من؟). پس از نظرروابط دختر و پسر با هر دو فضا آشنا هستم. اوهوی کی بود خیال بد کرد؟ منظورم آشنایی تجربی! نبود آشنایی در حد نخوردیم نون گندم ....
آشنایی در یوکلوب     www.ucloob.com

/ 0 نظر / 20 بازدید